تغییرات فیمت مس در بورس فلزات لندن

نمودار بالا تغییرات قیمت هر تن مس در دوازده ماه اخیر در بورس لندن را نشان می دهد .

بانک گلدمن ساکس در گزارشی جدید پیش بینی کرده متوسط قیمت مس در ماه های باقی مانده از سال 11 هزار دلار در هر تن خواهد بود .

حرکت جهان به سمت انرژی های پاک و محدود شدن عرضه ای دو عامل باعث رشد قیمت ها است .

http://www.bourse24.ir